Betónový program

Betónové dlažby
sú ideálnym riešením pre všetky spevnené plochy v okolí rodinných domov, chodníky, parkovacie plochy, rovnako atraktívne sú aj pre mestské zóny a bytové domy. Betón má mnoho kvalít ako je odolnosť, pevnosť, stabilita a veľmi dobre vydrží v náročných podmienkach. Dlažba do záhrady či okolia domu sa vždy prispôsobuje celkovej harmónií a atmosfére architektúry domu.

Ploty
spĺňajú základné funkčné vlastnosti, čím sú vymedzenie hraníc pozemku, zvyšujú pocit bezpečia, majú dlhoročnú životnosť, zabezpečujú protihlukovú zábranu a odolnosť voči poveternostným podmienkam. Betónové plotové systémy sú tvorené betónovými tvárnicami, ktoré predstavujú jednoduchú montáž. Betónové ploty ponúkajú široký výber povrchov, ktoré pôsobia naozaj prirodzene. Aj betónový plot môže nadobudnúť prirodzený vzhľad a eleganciu.

Obrubníky a palisády
zabezpečujú estetické ukončenie okrajov a plôch z betónovej dlažby a terasových platní. Široký výber farebných a tvarových prevedení ponúka veľa možností. Obrubníky sú neoddeliteľnou súčasťou každej betónovej plochy, zaručujú jej stabilitu a oddelenie od trávnatých plôch.

Stratené debnenie
Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny. Odbúrava potrebu montáže šalovania, pretože tvárnica, ako stratené debnenie, podstatne zlacňuje a zjednodušuje stavbu základov. Používajú sa na stavbu stien a priečok suterénov, rôzne šachty, steny bazénov, ale aj ako oporné múry a ploty.

Strop
Rýchle riešenie na vytvorenie stropnej konštrukcie rodinného domu ponúkajú montované stropy. Stropný systém predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia železobetónovej stropnej konštrukcie. Spája v sebe viaceré prednosti, akými sú vysoká únosnosť, jednoduchá montáž, ako aj ekologická nezávadnosť. Uplatnenie nájde pri stavbách v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú stropné nosníky, trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom. Druhým sú stropné tvárnice, ktoré sa ukladajú medzi stropné nosníky. Vyskladaním jednotlivých prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier a nadbetonávkou sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.