Komínový systém

Komín je v dnešnej dobe podstatnou časťou každého domu. Okrem toho však samozrejme svojou existenciou zabezpečuje obyvateľom domu pohodlie a nezávislosť od tradične dodávaných energetických zdrojov. Moderný komín súčasnosti, to je predovšetkým dôležité technické zariadenie, ktoré svojim charakterom ovplyvňuje prevádzkovú bezpečnosť a účinnosť vykurovacej sústavy, má vplyv na ekonomiku vykurovania a celkový štandard bývania.